Özdoğu Sarp İnşaat, Kaolin Tesisi

Toplam 550 ton çelik konstrüksiyon bina mühendislik hesapları, projelendirilmesi ve imalatı işleri ile proses ihtiyacı bazı tank bunker ve tikine imalatları yapılmıştır. Kapsam ana hatları ile aşağıdadır:

  • 2200 m2 Ana Proses ekipmanları binası Çelik Konstrüksiyon binası
  • 800 m2 Ürün Stok Çelik Konstrüksiyon Binası
  • 600 m2 2 katlı ofis ve bakım onarım çelik konstrüksiyon binaları
  • 5 adet 30 m3 Çökeltme Tankı
  • 3 adet 5 metre tikiner
  • Muhtelif Kondisyoner Tankları ve paslanmaz karıştırıcı mekanizmaları
  • B=800×35 metre / 200 tph Konveyör imalatı
  • B=1200×6 metre Yükleme bunker altı besleme konveyörü
  • 35 m3 Yükleme bunkeri ve şasesi

Projeye ait diğer görseller